News

Манай Нанс Кашемир нь Дэлхийн Банкны Санхүүгийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Экспортыг Дэмжих” Төсөлд шалгарсан бөгөөд Вэб хуудас шинэчлэх байгууллагатай хамтран ажиллана.

Та бүхэн [email protected] хаягт үнийн санал болон танилцуулгаа илгээнэ үү?